Filter proizvoda

Zaštitni filteri

ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA – P2 FILTER ZA JSP FORCE™ 8 I FORCE™ 10

96.88 kn | MPC
P2 FILTERI
  • prašina (P)
  • maglica
  • boja na bazi vode
  • glifosat

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2125 filter P2

39.06 kn | MPC
3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2125 nudi P2 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica. Lagan je, s niskim otporom disanja. Cijena je po komadu! 3M 2125 Certifikat

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2128 filter P2R

46.00 kn | MPC
3M 2128 P2R je filter za čestice je lagan, s niskim otporom disanja. Štiti od krutih i tekućih tvari, od ozona do 10X nominalnog faktora zaštite, organske pare/ kiselih plinova. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Mogu se koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. 3M 2128 Certifikat

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2135 filter P3

48.50 kn | MPC
Višekratni P3 filter za čvrste i kapljevite čestice. 3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2135 nudi P3 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica. Sukladnost s normama: EN143:2000 Cijena je po komadu!

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2138 filter P3

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2138 nudi P3 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica plus ozonska zaštita 10xTLV i organske pare/plinovi, kiseline ispod TLV. Cijena je po komadu!

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 5911 P1 predfilter

14.75 kn | MPC
5911 P1R predfilter za zaštitu od čestica i kapljica. Mogu se koristiti sa serijama filtera 6000 za kombinaciju plina i zaštitu od čestica zajedno sa 501 držačem filtera. Produljuju trajanje filtera.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 5925 P2 predfilter

32.94 kn | MPC
5925 P2R predfilter za zaštitu od čestica i kapljica. Mogu se koristiti sa serijama filtera 6000 za kombinaciju plina i zaštitu od čestica zajedno sa 501 držačem filtera. Produljuju trajanje filtera. Tipične industrijske primjene za filtre su: poljoprivreda, graditeljstvo, prehrambena industrija, ljevaonice, lijekovi, kemikalije u prahu, keramika iz kamenoloma, vatrostalni materijali, obrada drveta. Cijena se odnosi na 1kom.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6035 filter P3

51.19 kn | MPC
3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6035 ima nivo zaštite P3 i štiti od čvrstih i tekućih čestica. Uobičajene primjene / Opasnosti: - Za zaštitu od određenih čestica, prašine, magle i dima kao što su brušenje, bušenje, rezanje, bušenje metala, zida, drveta i betona - Izvođenje sanacije olova (olovna prašina), plijesni i za određene azbestne zadatke.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6038 filteri P3 s aktivnim ugljenom

76.88 kn | MPC
P3R filter štiti od krutih tvari i tekućih čestica, dodatno štiti i od hidrofluoridnih plinova do 30 ppm-a i olakšava disanje kod organskih para i niskotemperaturnih plinova ispod razine TLV. Lagani filteri sa slojem aktivnog ugljena s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske).   Cijena se odnosi na 1kom filtera (ovo vrijedi za sve 3M filtere).

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6051 filter A1

56.25 kn | MPC
A1 Filteri štite od ogranskih plinova i para, to točke vrenja od >65°C. Koristi se pri rukovanju sa lakovima na bazi vode te pri rukovanju sa ljepilima na bazi otapala. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske).

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6054 filter K1

69.00 kn | MPC
3M 6054 K1 filteri štite od amonijaka. Pogodni su za korištenje sa svim 3M polumaskama i punom maskom. 6054 Data sheet

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6055 filter A2

70.25 kn | MPC
A2 Filteri štite od organskih para, do točke vrenja >65°C. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Područja primjene : proizvodnja vozila, proizvodnja i opremanje zrakoplova, brodogradnja, proizvodnja tinti i boja, proizvodnja ljepila, boja i lakova...

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6057 filter ABE1

61.63 kn | MPC
ABE1 Filteri štite od organskih para do točke vrenja >65°C, anorganskih para i kiselih plinova. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6057 koristi se u situacijama gdje je prisutan sumporov dioksid ili klorovodična kiselina.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6059 filter ABEK1

69.63 kn | MPC
3M 6059 ABEK1 Filteri štite od organiskih para do točke vrenja >65C, anorganskih para, kiselih plinova, amonijaka i njegovih derivata. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Primjena: rukovanje sa pesticidima, insekticidima, tekućim gnojivom i prilikom rukovanja sa razrjeđivačem boje na bazi amonijaka...

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6075 filter A1+formaldehid

67.63 kn | MPC
3M 6075 A2 Filteri štite od organskih para do točke vrenja >65C i formaldehida. 3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6075 ima nivo zaštite A1+formaldehid.