Filter proizvoda

Zaštitni filteri

Respiratorna zaštita FILTER A1B1E1K1

Spirotek filteri posebno pogodni za upotrebu sa Spirotek FM9500 linijom maski za cijelo lice i polumaskom HM8500. Spirotek filteri imaju navoje od 40 mm u skladu s EN148-1 . P3 filter za zaštitu od čestica pruža minimalan otpor pri disanju što osigurava udobnost pri dugotrajnom nošenju. Spirotek filteri uključuju: P3 fiter za zaštitu od čestica, filtere za zaštitu od plinova A2, E1, K1, ABEK1 i kombinirane filtere A2P3, A1B1E1K1P3, Hg-P3.

Respiratorna zaštita FILTER A1B1E1K1 2

Spirotek filteri posebno pogodni za upotrebu sa Spirotek FM9500 linijom maski za cijelo lice i polumaskom HM8500. Spirotek filteri imaju navoje od 40 mm u skladu s EN148-1 . P3 filter za zaštitu od čestica pruža minimalan otpor pri disanju što osigurava udobnost pri dugotrajnom nošenju. Spirotek filteri uključuju: P3 fiter za zaštitu od čestica, filtere za zaštitu od plinova A2, E1, K1, ABEK1 i kombinirane filtere A2P3, A1B1E1K1P3, Hg-P3.

Respiratorna zaštita FILTER A2

Opcije organski plinovi iznad 65° C Ime proizvoda: FILTER A2 Kategorija Filteri Marka Spirotek Kôd (ID) 0704006899999 Standardi EN 143 Zaštitne naprave za disanje — Filtri za čestice — Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000/A1:2006) EN 14387 Zaštitne naprave za disanje — Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) — Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)

ZAŠTITA DIŠIH PUTEVA FILTER P3

Spirotek filteri posebno pogodni za upotrebu sa Spirotek FM9500 linijom maski za cijelo lice i polumaskom HM8500. Spirotek filteri imaju navoje od 40 mm u skladu s EN148-1 . P3 filter za zaštitu od čestica pruža minimalan otpor pri disanju što osigurava udobnost pri dugotrajnom nošenju. Spirotek filteri uključuju: P3 fiter za zaštitu od čestica, filtere za zaštitu od plinova A2, E1, K1, ABEK1 i kombinirane filtere A2P3, A1B1E1K1P3, Hg-P3.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2125 filter P2

31.25 kn 39.06 kn(bez pdv-a)
3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2125 nudi P2 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica. Lagan je, s niskim otporom disanja. Cijena je po komadu! 3M 2125 Certifikat

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2128 filter P2R

36.80 kn 46.00 kn(bez pdv-a)
3M 2128 P2R je filter za čestice je lagan, s niskim otporom disanja. Štiti od krutih i tekućih tvari, od ozona do 10X nominalnog faktora zaštite, organske pare/ kiselih plinova. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Mogu se koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. 3M 2128 Certifikat

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2135 filter P3

38.80 kn 48.50 kn(bez pdv-a)
Višekratni P3 filter za čvrste i kapljevite čestice. 3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2135 nudi P3 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica. Sukladnost s normama: EN143:2000 Cijena je po komadu!

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 2138 filter P3

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Moguće koristiti s polumaskama serije 6000, 7000 ili maskom za cijelo lice serije 6000. Filter 2138 nudi P3 nivo zaštite - zaštitu od čvrstih i tekućih čestica plus ozonska zaštita 10xTLV i organske pare/plinovi, kiseline ispod TLV. Cijena je po komadu!

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 5911 P1 predfilter

11.80 kn 14.75 kn(bez pdv-a)
5911 P1R predfilter za zaštitu od čestica i kapljica. Mogu se koristiti sa serijama filtera 6000 za kombinaciju plina i zaštitu od čestica zajedno sa 501 držačem filtera. Produljuju trajanje filtera.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 5925 P2 predfilter

26.35 kn 32.94 kn(bez pdv-a)
5925 P2R predfilter za zaštitu od čestica i kapljica. Mogu se koristiti sa serijama filtera 6000 za kombinaciju plina i zaštitu od čestica zajedno sa 501 držačem filtera. Produljuju trajanje filtera. Tipične industrijske primjene za filtre su: poljoprivreda, graditeljstvo, prehrambena industrija, ljevaonice, lijekovi, kemikalije u prahu, keramika iz kamenoloma, vatrostalni materijali, obrada drveta. Cijena se odnosi na 1kom.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6035 filter P3

40.95 kn 51.19 kn(bez pdv-a)
3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6035 ima nivo zaštite P3 i štiti od čvrstih i tekućih čestica. Uobičajene primjene / Opasnosti: - Za zaštitu od određenih čestica, prašine, magle i dima kao što su brušenje, bušenje, rezanje, bušenje metala, zida, drveta i betona - Izvođenje sanacije olova (olovna prašina), plijesni i za određene azbestne zadatke.

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6038 filteri P3 s aktivnim ugljenom

61.50 kn 76.88 kn(bez pdv-a)
P3R filter štiti od krutih tvari i tekućih čestica, dodatno štiti i od hidrofluoridnih plinova do 30 ppm-a i olakšava disanje kod organskih para i niskotemperaturnih plinova ispod razine TLV. Lagani filteri sa slojem aktivnog ugljena s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske).

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6051 filter A1

45.00 kn 56.25 kn(bez pdv-a)
A1 Filteri štite od ogranskih plinova i para, to točke vrenja od >65°C. Koristi se pri rukovanju sa lakovima na bazi vode te pri rukovanju sa ljepilima na bazi otapala. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske).

ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA – 3M 6054 filter K1

55.20 kn 69.00 kn(bez pdv-a)
3M 6054 K1 filteri štite od amonijaka. Pogodni su za korištenje sa svim 3M polumaskama i punom maskom. 6054 Data sheet